Glavni meni

V glavnem meniju je dodana možnost GJI, ki vsebuje naslednje vrednosti:

_images/meni2.png

Lastnosti

Lastnosti projekta prikazujejo informativne podatke o:
  • projektu (ime, opomba, verzija baze),

  • vrsti infrastrukture,

  • vlagatelju,

  • privzetih matičnih številkah o upravljavcih in izvajalcu

  • pooblaščenem inženirju geodezije (če je vpisan)

  • številka zadeve, predmet vpisa

  • datumu stanja podatkov GURS

Novosti

Hitra povezava do strani z opisom novosti posameznih verzij vtičnika.

Iskanje

Iskanje je namenjenu hitremu iskanju in prikazu rezultatov glede na vsa polja v posameznem sloju ali po več slojih naenkrat.

_images/iskanje2.png

Pomoč

Verzija vtičnika, nekaj kratkih napotkov in koristnih povezav ter kontaktni podatki za podporo.