Začetek dela

QGIS

Namestitev

Za delo potrebujemo nameščeno aplikacijo QGIS. Gre za zelo zmogljivo in široko uporabno odprtokodno GIS aplikacijo.

QGIS uradna stran

Opomba

Priporoča se uporabo LTR („Long term release“) različic aplikacije. Minimalna zahtevana verzija je 3.16.

Priprava

Opozorilo

Aplikacija QGIS je samo delno prevedena v slovenščino. V teh navodilih se navaja angleški izraz za ukaze v QGIS uporabniškem vmesniku.

Opomba

Uporabniški vmesnik vtičnika pa je namenjen izključno za slovenske uporabnike in je posledično v slovenskem jeziku.

Ob začetku dela je potrebno aktivirati del za obdelavo prostorskih podatkov („Processing framework“), ki je nameščen kot osnovni vtičnik („Plugin“) ampak na začetku ni aktiviran.

Postopek:

  1. Meni Plugins ‣ Manage and install plugins…

  2. Izbira Installed zavihka na levi strani

  3. Poiščite in vklopite izbiro pri zapisu processingAlgorithm Processing

  4. Zaprite okno.

Projekt

Naročnik prejme za vsak predviden elaborat za vpis sprememb v zbirni kataster GJI svoj QGIS projekt. Sloji v projektu so nastavljeni za izbrano vrsto infrastrukture. Tipično pa so v projektu naslednji sloji in skupine:

ELABORAT V PRIPRAVI

Ta skupina prikazuje podatke, ki so novo dodani ali uvoženi iz GJI baze za namene popravljanja oz. brisanja. Sloji Točke, Linije in Poligoni so na voljo za urejanje. Ob prevzemu projekta so vsi ti sloji prazni.

Skupina POROČILA IN KONTROLE vsebuje skupne podatke o trenutnem stanju elaborata (skupna dolžina glede na razne kriterije,…) in koristne kontrolne sloje za opozorilo in pregled pred oddajo (Manjkajoče višine, podvojeni elementi,…)

Opomba

Določeni sloji imajo več nastavljenih stilov risanja. Pregled stilov in menjava:

  1. Desni gumb miške na sloju v legendi

  2. Meni Styles ‣ NAZIV STILA

_images/styles2.png

ELABORAT ODDAJA

Sloji v tej skupini prikazujejo v uradni strukturi GJI formata samo elemente, ki bodo del elaborata (dodani, spremenjeni, brisani). Slojev v tej skupini ni možno urejati neposredno. Prikaz je dinamičen in se takoj osveži ob urejanju slojev v skupini ELABORAT V PRIPRAVI.

GJI BAZA

Sloji v tej skupini prikazujejo trenutno stanje podatkov zbirnega katastra GJI za izbrano vrsto infrastrukture in za določene upravljavce. Tudi slojev v tej skupini ni možno urejati neposredno. Služijo samo za prikaz, podatki iz GJI baze se v elaborat uvozijo s postopki v skupini 1 Uvoz.

Ostali sloji

Ostali sloji (hišne številke, stavbe, občine, ortofoto posnetki) so namenjeni za iskanje pravih lokacij in kot pomoč pri orientaciji v prostoru.

Sloji uporabnika

Uporabniki lahko v projekt poljubno dodajajo svoje sloje. Podatki iz uporabniških slojev se v elaborat uvozijo s postopki v skupini 1 Uvoz.

Vtičnik

Naročniki prejmejo navodila po e-pošti za dodajanje repozitorija in namestitev ter posodabljanje vtičnika.

Opomba

Vtičnik se uporablja vedno skupaj z QGIS projektom!

Delo z vtičnikom se deli na naslednje sklope: