Uvod

GJI Elaborat omogoča izdelavo elaboratov sprememb za vpis v Zbirni kataster GJI za vse vrste infrastrukture. Deluje kot vtičnik („plugin“) za programski paket QGIS, podatki pa so shranjeni v relacijski podatkovni bazi, kjer so preko standardnih oblačnih storitev dostopni uporabnikom.

Značilnosti

 • Pripravljen QGIS projekt za posamezno vrsto infrastrukture

 • Večuporabniški dostop

 • Različna orodja za vnos in paketno obdelavo podatkov

 • Uvoz začetnega stanja iz evidence ZK GJI na GURS-u

 • Samodejna določitev ID upravljavca novim elementom

 • Samodejna pretvorba in obravnava GURS-ovih identifikatorjev (EID <-> ID)

 • Samodejna obravnava obstoječih podatkov GURS ob spremembi (brisanje, spreminjanje)

 • Samodejne vrednosti glede na nastavitve

 • Uporaba šifrantov GJI

 • Vsi elementi so 3D

 • Enostavna kontrola in urejanje višin (možnost uporabe podatkov LiDAR)

 • Kontrole in poročila

 • Iskalnik

 • Izvoz elaborata sprememb na disk za oddajo na GURS (skladno z novim GeoJson/Json formatom)

 • Redno posodabljanje aktualnega stanja ZK GJI

 • Beleženje časa kreiranja, zadnje spremembe in izvoza za vsak element

 • Redno arhiviranje podatkov

 • Možnost prikazovanja podatkov na GEO-PORTAL-u

Elektronske komunikacije

Dodatna obravnava vseh posebnosti Elektronskih komunikacij v strukturi GJI (cevi, kabli, vodi). Uporaba omrežja za določanje tras za vnose kablov od začetne do končne točke.

 • Generiranje hišnih priključkov (HP) glede na trase

 • Enostavna določitev pripadajočih HP posameznim omaricam

 • Generiranje kablov za vse hišne priključke (kabel poteka po vseh trasah/ceveh od hišnega priključka do omarice)

Brezplačen preizkus

Za brezplačen 30 dnevni preizkus vtičnika nas kontaktirajte.

Razvoj in podpora

GJI Elaborat je produkt podjetja Level2, Uroš Preložnik s.p.

Uporabnikom je na voljo podpora po telefonu in e-pošti.